Přeskočit na obsah

1.2

Lekce: První díl

Klíčové myšlenky z videa

Bůh odjakživa mluvil s lidmi. Stvořil je "ke svému obrazu". Chtěl, aby Mu byli blízko.

Král David píše: Když zamířím k nebi, jistě potkám tebe, do podsvětí na mne také dosáhneš. Kdybych uměl letět rychle jako světlo a na opačný konec světa zaletěl, Tvoje ruka mě tam stejně doprovodí... (Žalm 139,8-9)
Kdybych se chtěl ukrýt do nejhustších temnot, nic to není platné, noc je tobě dnem; žádná temnota mne nedokáže ukrýt. Noční tma ti září poledním jasem. Sotva procitnu, jsem s tebou... (Žalm 139,18)

Bible je jedním z hlavních způsobů, jak Bůh mluví. Když se člověk skamarádí s Ježíšem, může Mu naslouchat i tak nějak vnitřně. David si v tom žalmu povídá se Stvořitelem jako s "velkým a dobrým Tátou".
Může si s Ním takhle povídat kdokoli? Určitě, Ježíš je všude! Řekni Mu třeba: "Ježíši, oni říkají, že jsi tady se mnou. Chci Tě poznat, ukaž mi cestu prosím..." Nebo Mu řekni něco svého, jak to právě teď cítíš. Důležitý je Tvůj postoj, otevřenost...